Katalogi i bazy on-line

Oddajemy Państwu do dyspozycji:

- katalogi naszej biblioteki - książek, książek obcojęzycznych, czasopism, zbiorów multimedialnych, czasopism drugiego obiegu, książek drugiego obiegu 
- bazę bibliograficzną - EDUKATOR 2003-2009
- bazę bibliograficzną - EDUKATOR 2010-
- bazę Pedagogicznej Biblioteczki Cyfrowej.
- bazę Repozytorium
- bazę bibliograficzną - Polska Bibliografia Lekarska

Wyszukiwanie w bazach można prowadzić poprzez:
- katalogi - wykorzystując w poszczególnych bazach dostępne indeksy, wpisując w pole edycyjne frazę jako zapytanie lub łącząc kilka indeksów w celu zawężenia wyników wyszukiwania
(z wyłączeniem Polskiej Bibliografii Lekarskiej)

- multiwyszukiwarkę FIDKAR - wykorzystując mechanizm łączenia kilku indeksów w ramach jednej, kilku bądź wszystkich baz jednocześnie (z wyłączeniem Polskiej Bibliografii Lekarskiej)

Komputerowy katalog główny obejmuje książki i wydawnictwa seryjne. Są to publikacje pozyskane przez PBW od 1973 r. Katalog zawiera ok. 125 000 rekordów (81% całości księgozbioru)
i jest systematycznie uzupełniany. Jednocześnie do katalogu wprowadzane są retrospektywnie rekordy książek i wydawnictw ciągłych znajdujących się w katalogu kartkowym.

Czytelnik może wyszukiwać interesujące go pozycje poprzez indeksy: osobowy, tytułowy, serii, haseł przedmiotowych i słów w tytule.
Obok sygnatur numerycznych poszczególnych książek podana jest ich lokalizacja:
czyt. - Czytelnia
wyp. - Wypożyczalnia
audiowiz. - Wydz. Audiowizualny
bibliogr. - Wydz. Informacyjno-Bibliograficzny
EII - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Książki rezerwowane przez Internet, muszą posiadać przy sygnaturze lokalizację wyp.

Godziny rezerwacji on-line książek

poniedziałek - środa, piątek - 800-1830
czwartek - 800-1430
sobota - 1000-1330 

Katalog książek obcojęzycznych - od 22 czerwca 2010 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach udostępniono nowy katalog, który zawiera opisy bibliograficzne książek
w językach obcych z różnych dziedzin wiedzy. Najwięcej pozycji jest w języku angielskim rosyjskim i niemieckim. Można tu również odnaleźć teksty w j. francuskim, węgierskim czy hiszpańskim, 
są to teksty oryginalne i przekłady.

Nowo powstała baza ma taką samą strukturę i sposób przeszukiwania jak baza "Książki".
By sprawdzić dostępność pozycji należy ją odszukać w katalogu głównym.
Baza ta jest niekompletna. Na chwilę obecną zawiera ok. 4200 rekordów i jest na bieżąco uzupełniana.

Katalog zbiorów multimedialnych dostępnych w Wydziale Audiowizualnym. Baza zawiera rekordy bibliograficzne dokumentów takich jak:
- filmy
- tekstowe dokumenty elektroniczne
- programy i gry komputerowe.
Wiele rekordów bibliograficznych opatrzonych jest adnotacją treściową.
Obecnie w bazie znajduje się ok. 1800 rekordów.
Istotnym atutem bazy jest informacja o dostępności lub wypożyczeniu i terminie zwrotu danego egzemplarza.

Katalogi książek i czasopism drugiego obiegu obejmuja publikacje wydawane w latach 1976-1989, zgromadzone w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Druki te ze względów cenzuralnych nie mogły ukazywać się oficjalnie. Czytelnik wyszukując interesujące go pozycje może korzystać z indeksów: autorskiego, tytułowego, hasła przedmiotowego, wydawnictw.
Na chwilę obecną baza czasopisma drugi obieg zawiera 68 rekordów, natomiast baza książki drugi obieg 104 opisy.

Komputerowa baza czasopism PBW obejmuje obecnie ok. 1600 opisów czasopism znajdujących się w zbiorach biblioteki (kompletny katalog czasopism PBW).
Opis zawiera podstawowe informacje o czasopiśmie oraz wykaz wszystkich roczników i numerów dostępnych w Czytelnik PBW.

Baza Pedagogicznej Biblioteczki Cyfrowej rejestruje rekordy dokumentów elektronicznych. Na zbiory Biblioteczki  składają się publikacje własne wydane w naszym wydawnictwie.
Zbiory Biblioteczki obejmują szereg różnorodnych dokumentów:

- artykuły
- publikacje zbiorowe
- bibliografie i zestawienia bibliograficzne
- informatory
- przewodniki po zbiorach własnych
- katalogi wystaw
- nagrania filmowe
- publikacje okolicznościowe

Obecnie baza rejestruje ok. 650 dokumentów.
Bezpośrednio z opisu bibliograficznego przechodzimy do pełnej treści dokumentu poprzez odnośnik dokument...

Edukator - bibliograficzna, adnotowana baza danych, stanowi kontynuację kartkowych kartotek zagadnieniowych. Zawiera opisy artykułów z czasopism, dokumentów elektronicznych oraz pozycji zwartych (ok. 11 500 rekordów). Materiał obejmuje różne dziedziny wiedzy oraz zagadnienia związane z regionem świętokrzyskim od 2003 roku.
Czytelnik wyszukując interesujące go pozycje może korzystać z indeksów : autorskiego, tytułowego (tytuł książki, czasopisma lub artykułu), hasła przedmiotowego i innych.
Przy sygnaturach poszczególnych dokumentów podano lokalizację:
czyt. - Czytelnia
wyp. - Wypożyczalnia
audiowiz. - Wydz. Audiowizualny
bibliogr. - Wydz. Informacyjno-Bibliograficzny
EII - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej