Zalecenia formalne

Publikacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko autora
  • tytuł publikacji 
  • nazwa instytucji w której pracuje autor
  • krótka notka o autorze (wykształcenie, wykonywany zwód, osiągnięcia zawodowe, dotychczasowe publikacje)

Wytyczne typograficzne:

  • format - A4
  • objętość 
    artykuł - 10-15 s.
    bibliografia  - bez ograniczeń
  • font - 12 pkt., Arial
  • interlinia - 1,5
  • marginesy - 2,5 cm 
  • przypisy - indeks górny, numeracja arabska, treść przypisu w stopce strony, ewentualnie u dołu strony, wyraźnie oddzielona od tekstu głównego
  • bibliografia załącznikowa - na końcu artykułu

Materiał ilustracyjny: 

  • każda ilustracja jako osobny plik (.jpg, .tif, .eps) numerowany 001, 002, 003, ...
  • rozdzielczość - 300 dpi
  • do każdej ilustracji dołączony tytuł, oraz podpis autora (w sytuacji gdy autorem ilustracji jest inna osoba)

W przypadku  ilustracji, autor powinien dołączyć krótkie oświadczenie potwierdzające prawo (lub zgodę autora ilustracji) do wykorzystania nadesłanego materiału ilustracyjnego w publikacji pt. "...."