Leśmian - wykład - wystawa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli
na wykład dr hab. Grażyny Legutko
oraz
otwarcie wystawy poświęconej twórczości
Bolesława Leśmiana


Impreza odbędzie się 16 stycznia 2014 r.
o godzinie 12.00 w siedzibie biblioteki
na ulicy Jana Pawła II nr 5.