III Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki 

Zwykli ludzie - niezwykłe działania

Zwykli ludzie - niezwykłe działania... W każdym miejscu, w najbliższej okolicy -
w naszej najmniejszej ojczyźnie - był lub jest ktoś, dla kogo działania na rzecz lokalnej społeczności, jej rozwoju kulturalnego i artystycznego, pracy dla drugiego człowieka, realizacja własnych pasji to sens życia. Mówimy, że tacy ludzie to sól ziemi. To twórcy kultury, społecznicy, kolekcjonerzy, pasjonaci. Co nimi kieruje, że we współczesnym świecie, nastawionym na komercję, szybki sukces,  na zysk - potrafią realizować swoje marzenia, zainteresowania, podejmować bezinteresowną pracę na rzecz ludzi, swej najbliższej ojczyzny, regionu? W czym tkwi sekret zwykłego  człowieka, że staje się czasem olbrzymem?  [...] 
>>>>
formularz zgłoszeniowy