Finał Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „List do pisarza” - relacja

W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „List do pisarza”, którego organizatorami byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Kielcach. Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Rada Główna TNBSP, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Patronat medialny nad wydarzeniem pełnił Portal Informacji Kulturalnej.

Celem konkursu było rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej oraz zainteresowanie tradycyjną formą korespondencji, a także pobudzenie twórczej wyobraźni. Konkurs wpisał się w realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 dotyczącego upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Finał konkursu odbył się w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury. Prowadząca spotkanie Urszula Salwa, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, powitała zgromadzonych, podkreślając rangę przeprowadzonego konkursu dla rozwoju kompetencji czytelniczo-literackich wśród uczniów wszystkich etapów nauczania. Zwróciła także uwagę na wartość tradycyjnej formy korespondencji w kontekście  współczesnej komunikacji elektronicznej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Agata Bińkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Maciej Długosz, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji Kuratorium Oświaty w Kielcach. Spotkanie rozpoczęło się rozmową z autorką książek dla dzieci i młodzieży Agnieszką Tyszką pn. „Każda moja książka to list do Czytelnika”. Zgromadzeni pytali o początki jej kariery pisarskiej, sposoby tworzenia i źródła inspiracji do nowych tekstów, o pierwowzory bohaterów przedstawionych na kartach jej powieści. Miłym akcentem kończącym tę cześć spotkania było wręczenie Agnieszce Tyszce listów skierowanych do niej przez Aleksandrę Wierzbicką (SP Nr 1 w Kielcach) i Aleksandrę Żmudzińską (SP w Oleśnicy).

Kolejny punkt wydarzenia stanowiło uroczyste wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „List do pisarza”. Ogółem wpłynęło 517 listów ze 124 szkół z terenu województwa (284 prace ze szkół podstawowych, 148 z gimnazjum oraz 85 ze szkół ponadgimnazjalnych).  Nagrody w poszczególnych kategoriach wręczali: Agnieszka Tyszka, Agata Bińkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Maciej Długosz, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urszula Salwa, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz Beata Borcuch, Prezes Rady Oddziału TNBSP.

Nagrody dla finalistów zostały ufundowane przez: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Kino Helios w Kielcach, Radę Główną TNBSP, Nord Logistic Sp. z o. o., Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o.

 

Jury konkursu przyznało następujące nagrody:


Kategoria szkoła podstawowa

I miejsce: Iga Zaręba

Zespól Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju

List do Megan McDonald

 

II miejsce: Hanna Piątkowska
Szkoła Podstawowa Nr 28 w Kielcach

List do Doroty Terakowskiej

 

III miejsce: Gabriela Pietrzykowska
Szkoła Podstawowa w Rykoszynie

List do Jana Brzechwy

 

Wyróżnienia:

1.Zuzanna Bujnowska
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie

List do Jaff’a Kinney’a

2. Małgorzata Peliwo
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich

List do Lucy Maud Montgomery

3. Krzysztof Raus
Szkoła Podstawowa w Miąsowej

List do Henryka Jerzego Chmielewskiego

 

Pochwała jury:

1. Patrycja Golonka
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju

List J. K. Rowling

2. Zuzanna Matałowska
Szkoła Podstawowa Nr 25 w Kielcach

List do Liliany Badijewskiej

 

Kategoria gimnazjum

I miejsce: Patrycja Chyb
I Publiczne Gimnazjum w Słupi

List do E. E. Schmitt’a

 

II miejsce: Klaudia Buras
Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu

List do Paulo Coelho

 

III miejsce: Kamila Korbaś
Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju

List do Johna Greena

 

Wyróżnienia:

1. Weronika Łazarczyk
Gimnazjum nr 6 w Kielcach

List do Terry’ego Pratchetta

2. Zuzanna Oleksy
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie

List do Lauren Brook

3. Matylda Siudak
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

List do A. A. Milne

 

Pochwała jury:

1. Kacper Metrycki
I Publiczne Gimnazjum w Słupi

List do E. E. Schmitt’a

2. Wiktoria Ziach
Gimnazjum Nr 23 w Kielcach

List do Jojo Moyes

 

Kategoria szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce: Patrycja Konieczna
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach

List do Wisławy Szymborskiej

 

II miejsce:  Agnieszka Kędzia
VI Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

List do Wiktora Hugo

 

III Mikołaj Grabosz
Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Lis do Andrzeja Sapkowskiego

 

Wyróżnienia:

1. Karolina Kołodziej
VI Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

List do Emily Brontë

2. Agnieszka Komorowska
Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

List do Aleksandra Kamińskiego

3. Katarzyna Wrona
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

List do Juliusza Słowackiego

 

Pochwały jury:

1. Paulina Sadowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Broninie

List do Małgorzaty Musierowicz

2. Laura Skrzyniarz
Zespól Szkół Ekonomicznych w Kielcach

List do Jeana d’Ormesson

 

Wydarzeniu towarzyszył kiermasz książek autorstwa Agnieszki Tyszki przygotowany przez nauczycieli-bibliotekarzy we współpracy z wydawnictwem Akapit Press. Spotkanie zakończyło się indywidualną rozmową czytelników z pisarką, która chętnie podpisywała egzemplarze swoich książek.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za udział w konkursie, sponsorom za ufundowanie nagród. Serdeczne gratulacje składamy laureatom, życząc dalszych sukcesów.

 

Marta Boszczyk
Katarzyna Garbuzik

 

Zapraszamy do galerii