"Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50.-80. XX wieku" - wystawa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, w ramach upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, prezentuje wystawę „Polska ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży z lat 50.-80. XX w.” Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Drukarstwa Oddział Muzeum Warszawy w oparciu
o własną kolekcję literatury dziecięco-młodzieżowej tego okresu oraz zbiory prywatne Państwa Elżbiety i Andrzeja Lewandowskich.

Złożona jest z 15 barwnych plansz prezentujących reprodukcje ciekawych, pięknych i oryginalnych okładek, wyklejek, stron tytułowych, ilustracji śródtekstowych, rozkładówek
i ilustracji. Uzupełniają je wybrane przykłady książek ukazujących najwyższy kunszt polskiej ilustracji lat 1950-1980, wydanych nakładem "Naszej Księgarni", "Książki i Wiedzy", "Czytelnika" i "Biura Wydawniczego Ruch". Ekspozycja przybliża styl, urodę i indywidualność polskiej ilustracji książkowej. Pokazuje prace wybitnych grafików, twórców Polskiej Szkoły Ilustracji, m.in.: Antoniego Uniechowskiego,  Marcina Szancera, Antoniego Boratyńskiego, Gabriela Rechowicza, Zbigniewa Rychlickiego, Bohdana Butenki, Olgi Siemaszko, Janusza Stannego, Stasys’a Eidrigevicius’a i innych.
Intencją autorów wystawy było zwrócenie uwagi odbiorców na proces projektowania książki, na zastosowane rozwiązania graficzne i typograficzne, na elementy książki, które budują
i określają jej styl i charakter.

Katalog

Scenariusz i aranżacja wystawy
Maria Biegańska, Barbara Rogalska
Opracowanie merytoryczne wystawy i katalogu
Maria Biegańska, Barbara Rogalska
Katalog: tekst i redakcja:
Maria Biegańska, Barbara Rogalska i Michał T. Horoszewicz
Projekt graficzny plansz wystawowych, katalogu, plakatu:

Magdalena Piwowar
Skanowanie ilustracji:
Drukarnia Catrin Warszawa, ul. Targowa 85


Wystawę można oglądać w holu biblioteki na I piętrze do 4 września 2017 roku.

Zapraszamy do galerii

Marta Boszczyk, Łukasz Kwiecień