Spotkanie z dr. Tomaszem Domańskim historykiem z kieleckiej delegatury IPN, oraz red. Bogdanem Białkiem, prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

Dnia 9 czerwca o godz. 1100 w Czytelni PBW w Kielcach, odbędzie się wykład  historyka z kieleckiej delegatury IPN dr. Tomasza Domańskiego "Świętokrzyscy Żydzi w okresie
Holocaustu".
W drugiej części spotkania wystąpi red. Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, który opowie zebranym o pracy na rzecz: porozumienia między Polakami i Żydami, odkłamywania historii obu narodów i poprawiania wizerunku Kielc w świecie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Elżbieta Woźniczka
Danuta Letkowska