Rok Szkoły w Ruchu

Zapraszamy na wystawę Rok Szkoły w Ruchu

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Włączając się w obchody, PBW przygotowała wystawę, prezentując zbiory własne w kilku działach: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne – zajęcia klasowo-lekcyjne (programy, plany pracy, przewodniki metodyczne), alternatywne formy wf, gimnastyka korekcyjna, aktywny wypoczynek w czasie wolnym i edukacja zdrowotna. Ekspozycję uzupełniają prace plastyczne wykonane przez dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 13 w Kielcach oraz przez uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie i Szkoły Podstawowej w Porzeczu.

Wystawę można oglądać w godzinach pracy biblioteki od 1 kwietnia do 27 czerwca br.

Scenariusz i przygotowanie wystawy: Marta Boszczyk, Anna Knajder-Sowa, Bożena Lewandowska
Projekt i opracowanie plakatu tytułowego: Edyta Grabowska, Wojciech Ptasiński