XIV Miejski Konkurs Literacki - relacja

W dniu 5 czerwca w Czytelni PBW w Kielcach odbyło się podsumowanie XIV Miejskiego Konkursu Literackiego o tematyce profilaktycznej zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. Konkurs adresowany był do uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów.
Tegorocznemu konkursowi przyświecały słowa Marka Twaina: "Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcy".
Celem organizatorów było zachęcenie do szukania autorytetów wśród najbliższych oraz tych, których można podziwiać nie mają z nimi bliższego kontaktu.

Z nadesłanych na konkurs prac wynika, że każdy  może stać się autorytetem. Uczestników konkursu inspirowały osoby mające cechy przywódcze, z wysoką inteligencją emocjonalną lub charyzmą. Ale wzorem mogą być także osoby niepełnosprawne, które na co dzień muszą stawić czoło wielu trudnościom.
Na konkurs wpłynęło trzydzieści  osiem  prac, spośród których nagrodzono dwanaście. Zostały one opublikowane w biuletynie wydanym przez ZSOI nr 4 w Kielcach.
Wśród uczestników ze szkół podstawowych pierwsze miejsce w kategorii proza zdobyła Zuzanna Nogajczyk  (SPI 11). 
Z gimnazjów pierwsze miejsce w kategorii proza zajęła Lena Kubikowska  (GI 4), w kategorii poezja Zuzanna Kostka , (GI 4)
Podziękowania i dyplomy otrzymali nauczyciele oraz wszyscy uczestnicy konkursu. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody wręczały - Pani Maria Kalita - dyr. ZSOI nr 4 w Kielcach i Pani Urszula Salwa - dyr. PBW w Kielcach.
Podczas uroczystości  uczennice Gimnazjum Integracyjnego nr 4 wystąpiły z prezentacją "11 ludzi sukcesu".

Zapraszamy do galerii