Samarytanie z Markowej - relacja

W dniu 9 czerwca 2017 r. w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się spotkanie z panem dr. Tomaszem Domańskim, historykiem z kieleckiej delegatury IPN oraz panem Andrzejem Białkiem, bliskim współpracownikiem red. naczelnego pisma "Charaktery" i prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach, Bogdana Białka. Obaj panowie Bogdan i Andrzej Białkowie od lat działają na rzecz pojednania polsko-żydowskiego.
Prelekcja dr. Tomasza Domańskiego dotyczyła społeczności żydowskiej w regionie świętokrzyskim w okresie II wojny światowej, życie w gettach, martyrologia narodu żydowskiego, pomoc i próby ratowania przez Polaków.
Pan Andrzej Białek w swojej wypowiedzi przedstawił stosunki polsko-żydowskie po okresie Holocaustu i pogromu żydowskiego w Kielcach.
W naszym mieście w ostatnich latach było dużo inicjatyw upamiętniających historię kieleckich Żydów: m.in. marsze pamięci i pojednania w rocznicę pogromu, ufundowanie pomnika Menora przypominającego ponad 20 tys. mieszkańców Kielc pochodzenia żydowskiego, zamordowanych przez Niemców w okresie Holocaustu.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kieleckich szkół ponadgimnazjalnych, którzy zwiedzili również wystawę "Samarytanie z Markowej" oraz obejrzeli wyeksponowane publikacje ze zbiorów naszej biblioteki dotyczące społeczności żydowskiej naszego regionu.

Elżbieta Woźniczka
Danuta Letkowska

Zapraszamy do galerii