25. Europejskich Dni Dziedzictwa  w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach - sprawozdanie

Tegoroczne obchody 25. Europejskich Dni Dziedzictwa odbyły się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach 15 września, pod hasłem "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu".
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy projekt europejski w dziedzinie kultury, którego głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.
W ramach tego projektu PBW przygotowała wystawę "Prawda czasu prawdą obrazu. Człowiek twórcą czy niszczycielem krajobrazu?", która przedstawia zmieniające się pod wpływem działalności człowieka różne typy krajobrazu. Stanowi zbiór fotografii takich miejsc jak: Park miejski w Kielcach, rezerwaty Wietrznia, Ślichowice, Kadzielnia itp. Zgromadzony materiał ikonograficzny został wzbogacony skanami zabytkowych Kielc, pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Historii Kielc. Eksponatami uzupełniającymi są książki i czasopisma będące w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
Jako autorzy wystawy staraliśmy się pokazać ciekawe przykłady krajobrazu kulturowego, który udało się zachować i który mamy nadzieję przetrwa dla następnych pokoleń.
Otwarciu wystawy towarzyszył wykład wraz z prezentacją multimedialną autorstwa dr. Andrzeja Przychodniego, ukazujący świętokrzyski krajobraz kulturowy.

Ocenię wpływu działalności człowieka na otaczającą nas rzeczywistość pozostawiamy Państwu…

Wystawę można oglądać do 20 października 2017 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Edyta Smolińska

Zapraszamy do galerii