XXII Tydzień Kultury Języka

XXII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, w bieżącym roku /10-15 marca/, przebiega pod hasłem Wokół rocznic wybitnych ludzi regionu świętokrzyskiego. Włączając się w obchody tygodnia, nasza Biblioteka przygotowała bibliografię podmiotowo-przedmiotową Kornela Makuszyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów metodycznych dla nauczycieli.