Czytanie Żeromskiego - propagowanie czytelnictwa połączone z popularyzacją twórczości  bliskiego naszej ziemi autora

W dniu 12 października w Czytelni  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach miało miejsce czytanie utworów Stefana Żeromskiego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 20 w Kielcach. Przybyłych  uroczyście powitała dyrektor biblioteki pani Urszula Salwa, przybliżyła uczniom sylwetkę pisarza i przeczytała kilka fragmentów wspomnień Żeromskiego
z kieleckich czasów szkolnych. Czytanie Syzyfowych Prac rozpoczęła pani Wiesłwa Kołbuc-Kupisz, bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej nr 20, do której dołączyli uczniowie. W drugiej części spotkania pracownicy biblioteki Małgorzata Laliczyńska, Dorota Partita, Elżbieta Woźniczka przeczytały fragmenty opowiadań, dzienników i listów pisarza. Spotkaniu  towarzyszył pokaz slajdów i wystawa publikacji dotyczących życia i twórczości Żeromskiego.    

Zapraszamy do galerii