Warsztaty historyczne

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przypadającymi w 2018 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach  wspólnie z  Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zorganizowały cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych, poświęconych historii Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Tematyka została przygotowana w oparciu o nową podstawę programową:

  • Droga do niepodległości Polski - Polacy zasłużeni dla odzyskania niepodległości
  • Budowa niepodległej Polski (1918-1921) - Utworzenie władz centralnych, walka o granice, wojna polsko-radziecka
  • Społeczeństwo II Rzeczypospolitej - państwo wielu narodów, polityka
    narodowościowa  władz polskich, Wołyń
  • Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczpospolitej

 Zajęcia prowadzą pracownicy Przystanku Historia IPN wymiennie w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i Centrum Edukacji IPN w Kielcach. 

Pierwsze zajęcia warsztatowe "Droga do niepodległości Polski - Polacy zasłużeni dla odzyskania niepodległości"  odbyły się w siedzibie naszej Biblioteki 11 i 18 stycznia 2018 r. a poprowadziła je Edyta Krężołek główny specjalista ds. edukacji narodowej. Uczestnikami byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chęcinach oraz ze Szkoły Integracyjnej nr 11 w Kielcach.