Wyprawa do Puszczy Amazońskiej - lekcja biblioteczna

W dniu 28 marca 2018 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach gościła klasa III a ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kielcach pod opieką Pana Andrzeja Pustuły, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Podczas lekcji bibliotecznej, prowadzonej przez Ewę Lewicką i Katarzynę Garbuzik, uczniowie dowiedzieli się, czym charakteryzują się tereny Ameryki Południowej, poznali jej najważniejsze krainy geograficzne, typową roślinność oraz zwierzęta. Zdobyte informacje wykorzystali podczas wykonywania różnego rodzaju  zadań i ćwiczeń. Uczniowie świetnie bawili się, wcielając się w podróżników przemierzających Puszczę Amazońską podczas zabawy ruchowej. Lekcja zakończyła się degustacją owoców pochodzących z krajów Ameryki Południowej.

Ewa Lewicka
Katarzyna Garbuzik

Zapraszamy do galerii