Cykl zajęć historycznych dla uczniów klas 7 szkół podstawowych

11 stycznia 2018 r.  rozpoczął się cykl zajęć historycznych dla uczniów klas 7 szkół podstawowych zorganizowany przez naszą Bibliotekę oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzięło w nich udział 9 szkół:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach
Szkoła Podstawowa nr 20 w Kielcach Białogon
Szkoła Podstawowa nr 28 w Kielcach
Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
Szkoła Podstawowa w Bukowie
Szkoła Podstawowa w Cedzynie
Szkoła Podstawowa w Chęcinach. 

W sumie odbyły się 24 spotkania. Naszą Bibliotekę odwiedziło 206  osób, a w „Przystanku Historia” w warsztatach i wykładach uczestniczyło 325 osób ­- w sumie 531 osób.
Tematyka spotkań została opracowana w oparciu o nową podstawę programową:

  • Droga do niepodległości Polski – Polacy zasłużeni dla odzyskania niepodległości
  • Budowa niepodległej Polski (1918-1921) – utworzenie władz centralnych, walka o granice państwa, wojna polsko-radziecka
  • Społeczeństwo II Rzeczypospolitej – państwo wielu narodów, polityka narodowościowa władz polskich, Wołyń
  • Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczpospolitej.

Zajęcia w formie warsztatów oraz wykładów prowadzili pracownicy „Przystanku Historia”: p. Edyta Krężołek, p. Ilona Religa, p. Michał Jończyk oraz p. Marek Zawisza. 

15 maja 2018 roku cykl spotkań został zakończony warsztatami dla uczniów kl. 7 b ze szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach. Jako jedyni uczestniczyli we wszystkich zajęciach, dlatego otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki od naszej Biblioteki oraz od IPN-u. Dodatkowo każda szkoła otrzymała od p. Naczelnik IPNu p. Doroty Kowczańskiej-Kality puzzle edukacyjne dotyczące rozbiorów Polski, które wzbogacą warsztat edukacyjny szkół.  

Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom historii oraz prowadzącym i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Zapraszamy do galerii