Paweł Pierściński (1938-2017) - wystawa fotografii

22 maja 2018 roku mija pierwsza rocznica śmierci Pawła Pierścińskiego, wybitnego kieleckiego fotografika. Fotografował przyrodę, zabytki i ludzi. Jednak jego specjalnością były krajobrazy: Gór Świętokrzyskich i Ponidzia. Szczególnie upodobał sobie pola i jak określał, dostrzegł w nich matematyczną strukturę: linie i wykresy. Taki odbiór widzianego świata to odzwierciedlenie jego ścisłego umysłu: z wykształcenia był inżynierem budownictwa lądowego, absolwentem Politechniki Warszawskiej.
Od 1967 roku wykonywał wolny zawód artysty fotografika. Był członkiem Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego (od 1955), a następnie członkiem i wiceprezesem Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego w Kielcach (1961-1982). Zorganizował i kierował pracą artystycznej "Grupy Roboczej" przy Świętokrzyskim Towarzystwie Fotograficznym w Kielcach (1962-1968).
Paweł Pierściński zorganizował Kielecką Delegaturę (1975), a następnie Okręg Świętokrzyski Związku Polskich Artystów Fotografików w Kielcach (1978) i kierował jego pracą jako prezes do 1988 roku. Zorganizował i kierował pracą artystycznej "Grupy 10 x 10" przy Kieleckiej Delegaturze ZPAF (1976-1978). Zorganizował stałą Galerię Fotografii w Kielcach (1977) i pełnił nieprzerwanie funkcję jej komisarza do 1988 roku.
Był organizatorem i komisarzem Ogólnopolskich Wystaw Fotograficznych pn. "Biennale Krajobrazu Polskiego" (Kielce) oraz Ogólnopolskich Sympozjów Fotograficznych pn. "Krajobraz" (Kielce 1977-1989), a także wystaw „Polska fotografia krajobrazowa" (Kielce 1985) oraz "Krajobrazy świata w fotografii polskich podróżników" (Galeria "Zachęta", Warszawa 1987). 
Jego fotografie były prezentowane na ponad 250 wystawach indywidualnych, ponad 600 razy na wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, otrzymał liczne nagrody.
Na wystawie w Szwecji za słynną sinusoidę sfotografowaną w Ameliówce dostał złoty medal.
Pierściński nie tylko fotografował, ale także pisał o fotografii a młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki w tej niełatwej dziedzinie mogli zawsze liczyć na jego życzliwość i wsparcie.
Wydał kilkanaście albumów indywidualnych: w tym „Struktury”, „Między Wisłą a Pilicą”, jest współautorem licznych wydawnictw książkowych, w tym: Kielecka Szkoła KrajobrazuMistrzowie polskiego pejzażu oraz Polska Fotografia Krajoznawcza.

Prezentujemy wybrane fotografie Pawła Pierścińskiego w holu przy wejściu oraz na I piętrze obok Informatorium. Wystawa będzie prezentowana do końca czerwca br.

Anna Knajder-Sowa
Ewa Lewicka

Zapraszamy do galerii