XV Miejski Konkurs Literacki o tematyce profilaktycznej - relacja

(…) chciałbym znowu zobaczyć, jak ludzie zmieniają się pod wpływem muzyki, uśmiechają się, rozmawiają, zapominają o nienawiści. Muzyka to biała magia, jednoczy ludzi z całego świata, bez względu na różnice (…)

W dniu 11 czerwca w naszej Czytelni odbyło się podsumowanie jubileuszowego XV Miejskiego Konkursu Literackiego, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 11 we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji. Tegorocznemu konkursowi przyświecały słowa  renesansowego niemieckiego filozofa Agrippy von Nettesheima  "Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzloty myśli, a gdy trzeba pobudza do walki".
Celem konkursu było uświadomienie roli muzyki w zmienianiu świata i nas samych, ukazanie jej łagodzącego wpływu na relacje międzyludzkie oraz kształtowanie w uczniach umiejętności pokonywania trudności, radzenia sobie z niepowodzeniami dzięki obcowaniu z muzyką.
Z nadesłanych prac wynika, że muzyka to istotny element życia nastolatków. Z pasją potrafią mówić o swoich idolach, przeżyciach estetycznych, emocjonalnych uniesieniach.
Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła w sumie dwadzieścia jeden prac. Zostały one opublikowane w biuletynie wydanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.
Wśród uczestników ze szkół podstawowych pierwsze miejsce w kategorii proza zdobyła  Julia Kozioł (SPI 11), w kategorii poezja Iwona Kozubek (SP 4). Z gimnazjów pierwsze miejsce w kategorii proza zajęła Maria Grzela (SP 32), w kategorii poezja Katarzyna Garmulewicz (SP 12). Laureatom konkursu dyplomy i nagrody wręczali - Pani Dorota Szpaderska - dyr SPI nr 11 w Kielcach i Pan Grzegorz Cuper - dyr PBW w Kielcach.
Podczas uroczystości w części artystycznej wystąpili uczniowie z SPI nr 11 w Kielcach.

Zapraszamy do galerii