Obchody Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego - warsztaty

W związku z 20 rocznicą powstania naszego województwa w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyły się  warsztaty edukacyjne  "Świętokrzyskie moja Mała  Ojczyzna - rozwój lokalny  i regionalny Województwa Świętokrzyskiego”. W kilkunastu warsztatach  uczestniczyło 210 uczniów z kieleckich szkół podstawowych. Celem prowadzących warsztaty było zapoznanie młodych ludzi z najnowszą historią województwa,  wzmocnienie więzi emocjonalnej z regionem, w którym mieszkają. W ramach zajęć uczestnicy  obejrzeli  prezentację multimedialną pogłębiającą wiedzę o własnym regionie, gospodarce, inwestycjach, przyrodzie  i zabytkach województwa świętokrzyskiego. Warsztaty  urozmaicono ćwiczeniami, poleceniami wykonywanymi przez uczniów indywidualne i w grupach z wykorzystaniem min. planu Kielc i mapy województwa. Na zakończenie zajęć wyświetlono film prezentujący 10 największych atrakcji ziemi świętokrzyskiej.                                                                                                                                                                                                                               

Zapraszamy do galerii