"Niepodległa dla wszystkich" - 26. Europejskie Dni Dziedzictwa

Tegoroczne obchody 26. Europejskich Dni Dziedzictwa odbywają pod hasłem "Niepodległa dla wszystkich". W 2018 roku przypadają obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nawiązując do tak ważnego wydarzenia, w ramach EDD, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach przygotowała wystawę "Świętokrzyskie w wielobarwnej Rzeczpospolitej" poświęconą mniejszościom narodowym na ziemi świętokrzyskiej w okresie II Rzeczpospolitej. Zgromadzony materiał ikonograficzny pochodzi ze zbiorów Muzeum Historii Kielc. Wykorzystano również fragmenty ekspozycji "Życie codzienne w dawnych Sztetlach" udostępnionej przez Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego w Chmielniku oraz "Ormianie polscy, Ormianie kieleccy" udostępnionej przez Muzeum Narodowe w Kielcach. Muzeum Dialogu Kultur. Wystawę uzupełniają materiały własne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

Ekspozycja prezentowana będzie do 15 października 2018 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Małgorzata Pronobis, Edyta Smolińska, Robert Kardas