"Wybitne postacie Ziemi Świętokrzyskiej - Profesor Wincenty Kućma" - przesunięcie terminu nadsyłania zgłoszeń

Termin zgłoszeń do konkursu "Wybitne postacie Ziemi Świętokrzyskiej - Profesor Wincenty Kućma" został wydłużony do 15 października br. Celem konkursu jest przybliżenie osoby i twórczości Wincentego Kućmy, rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego Województwa Świętokrzyskiego oraz popularyzacja wiedzy o sztuce. Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów, klas I szkół średnich powiatu kieleckiego.

Szczegóły na naszej stronie internetowej:
https://www.pbw.kielce.pl/1394-wybitne-postacie-ziemi-swietokrzyskiej-profesor-wincenty-kucma