Wybitne postacie Ziemi Świętokrzyskiej - Profesor Wincenty Kućma - relacja z konkursu

25 października br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zorganizowała międzyszkolny konkurs drużynowy "Wybitne postacie Ziemi Świętokrzyskiej - Profesor Wincenty Kućma".

Wincenty Kućma urodzony w Zbelutce (dawniej Zbilutka), w gminie Łagów, to wybitny rzeźbiarz, specjalista w zakresie rysunku, medalierstwa, a także projektowania i realizacji rozwiązań pomnikowych, wnętrz sakralnych oraz przestrzeni urbanistycznych. Ukończył kieleckie Liceum Plastyczne, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam uzyskał tytuł profesorski, przez wiele lat nauczał studentów. Wincenty Kućma jest autorem, m.in. Pomnika Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Pomnika Poległym w Obronie Ojczyzny w Częstochowie, Pomnika Powstania Warszawskiego w Warszawie, plenerowej Drogi Krzyżowej w Pasierbcu, Ołtarza Trzech Tysiącleci na Skałce w Krakowie. Artysta zaprojektował także Pomnik Armii Krajowej, mieszczący się na Skwerze Stefana Żeromskiego w Kielcach. Jego realizacje można zobaczyć także poza granicami Polski - m.in. w Anglii, Szwajcarii, Indiach, Rosji.

Poprzez organizację konkursu biblioteka chciała przybliżyć postać jednego z najwybitniejszych współcześnie żyjących artystów, a jednocześnie człowieka pochodzącego z naszego regionu. Konkurs został wpisany w Kalendarz Obchodów Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego.
Konkurs ogłoszono wśród szkół powiatu kieleckiego i skierowano do uczniów klas VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz I klas szkół średnich. Imprezę objęli patronatem honorowym: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Starosta Kielecki oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Uczestnicy konkursu wykonali cztery zadania, pierwsze trzy w formie pisemnej. Trzyosobowe zespoły rozwiązały test wiedzy o życiu i twórczości W. Kućmy, wskazały miejsca realizacji rzeźbiarza w województwie świętokrzyskim oraz odpowiedziały na pytania z teorii sztuk, którymi zajmuje się artysta. Część ustna Konkursu polegała na omówieniu wylosowanego, przedstawionego na fotografii dzieła Profesora.

Pracę wszystkich zespołów oceniło jury w składzie: przewodniczący Marian Rumin - historyk sztuki, były dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Andrzej Rębosz – historyk sztuki z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, Marta Boszczyk – kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. W czasie obrad jury, dla uczestników i nauczycieli wystąpił zespół muzyczny „Zbelutczanie” prowadzony przez Stanisławę Grad.

Po podliczeniu punktów z części pisemnej i ustnej, wyłoniono trzy finałowe drużyny. Oto laureaci:

  • I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zbelutce, w składzie: Aleksandra Kargul, Karolina Wieczorek, Roksana Łata; opiekun: Stanisława Grad,
  • II miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach, w składzie: Paweł Śledzik, Gabriela Wójcik; opiekun: Ewa Kotyza,
  • III miejsce - drużyna z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, w składzie: Emilia Stępień, Aleksandra Mochocka, Jakub Szymkiewicz; opiekun: Dorota Pruska.

Finaliści otrzymali nagrody oraz dyplomy z rąk Dyrektor PBW - Urszuli Salwy oraz jury. Nagrody ufundowali: Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego - Arkadiusz Bąk, Starosta Kielecki - Michał Godowski, Kino Moskwa oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz dyplomy. Sponsorami poczęstunku były: cukiernia
"U Ramiączka" oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

Gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za pracę włożoną w przygotowanie do konkursu, którego tematyka i zakres wiadomości wykraczały poza podstawę programową.

Autorem zdjęć zamieszczonych w galerii jest Dorota Parkita.

Anna Knajder-Sowa
Ewa Lewicka

Zapraszamy do galerii