Oblicza Niepodległej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Chyba nie było takiego miasta, szkoły czy instytucji, która nie włączyłaby się w obchody tak ważnej dla nas Polaków rocznicy, jaką obchodzimy w tym roku - 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Również Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach włączyła się w kalendarz obchodów w naszym regionie i zorganizowała, bardzo ciekawą naszym zdaniem, wystawę "Oblicza niepodległej Polski  1918-1939".

Radość z odzyskanej niepodległości, zmiany cywilizacyjne i obyczajowe, sukcesy i porażki w drodze do nowoczesnej Europy tworzyły fascynującą atmosferę tamtych lat. Wystawa bardzo dobrze ją opisuje. Ponad 200 skanów zdjęć i fotografii archiwalnych pokazują czas odbudowy naszego Państwa. Wraz z krótkimi tekstami przybliżają zwiedzającym m.in. osiągnięcia gospodarcze, techniczne, rozwój komunikacji, szkolnictwa, nauki, prasy, kultury, sportu, a także życie codzienne Polaków w pracy i podczas wypoczynku - turystykę, kurorty i uzdrowiska, modę, konkursy piękności, mniejszości narodowe jak również biedę.

Do stworzenia wystawy jej autorzy wykorzystali zdjęcia pochodzące z publikacji: W kurortach przedwojennej Polski. Narty-dancingi-brydż, Łozińska M., Łoziński J.,Warszawa 2012;  W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne, Łozińska M., Łoziński J., Warszawa 2011; Wypoczynek w II Rzeczpospolitej. Kurorty-rekreacja-zabawa, Gawkowski R., Bielsko-Biała 2014; Warszawa. Perła Północy, Barbasiewicz M.,  Warszawa 2014; Dwudziestolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1939, Kraków-Warszawa 1928; kolekcja Dwudziestolecie Międzywojenne Koper S., Warszawa 2013
z czasopism: "Tygodnik Illustrowany", "Karta", "Ilustrowany Kurier Codzienny", "Wysokie Obcasy", "Morze". Dużą część zbiorów stanowią również zdjęcia Zasobów Internetowych m.in. z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Wystawę można zwiedzać do 31 grudnia 2018 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy