Podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego

Podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego RZECZ O POWSTANIU 1863 odbyło się w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w dniu 6 czerwca 2013 r.

W spotkaniu uczestniczyli, oprócz laureatów, p. Tadeusz Kowalczyk – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciele fundatorów nagród i organizatorów konkursu:  Katarzyna Łozińska – Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Małgorzata Niewczas-Sochacka – Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Elżbieta Czerwonka  - dyr. Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Jolanta Kuklińska – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Marek Jończyk -  Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Jolanta Fudali, Elżbieta Pietrow-Ślusarczyk – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.
Gości powitała Urszula Salwa – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, która wraz z Tadeuszem Kowalczykiem wręczyła nagrody wyróżnionym uczniom gimnazjów i szkół podstawowych.
Ogółem nagrodzono 19  osób  z 13 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego oraz 1 ucznia z Bydgoszczy.
Podczas uroczystości uczniowie z Gimnazjum nr 8 w Kielcach zaprezentowali wybrane wiersze laureatów.  Organizatorzy konkursu w swoich wystąpieniach podkreślali  znaczenie  powstania styczniowego,  potrzebę  popularyzowania wiedzy o historii własnego regionu. Pan Tadeusz Kowalczyk zwracał uwagę  na rolę książki i biblioteki  w poszerzaniu wiedzy i kształtowaniu świadomości obywatelskiej. Zachęcał młodzież do uczestnictwa w konkursach, obiecując wsparcie ze strony wojewódzkich władz samorządowych.
Konkurs objęty był patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.