Czytanie dramatu Włodzimierza Kłaczyńskiego "Oficyna"

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
i Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach

zapraszają dnia 6 czerwca 2013 r. o godz. 1700 na głośne czytanie dramatu


Włodzimierza Kłaczyńskiego

"Oficyna"

W programie:

  • słowo krytyczne: Paweł Chmielewski

  • czytanie w wykonaniu aktorów: Teresa Bielińska, Barbara Wrońska,
    Mirosław Bieliński, Bohdan Gumowski, Szczęsny Wroński

  • wystąpienie Autora

  • dyskusja

Spotkanie odbędzie się w siedzibie
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
przy ul. Jana Pawła II nr 5 w Czytelni