Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów - wystawa

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest "Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów". Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli w tym zakresie przygotowała wystawę. Prezentowane źródła (książki i artykuły z czasopism) podzielono na następujące działy:

I. Wdrażanie nowej podstawy programowej
II. Edukacja kreatywna
III. Innowacje pedagogiczne
IV. Samodzielność, kreatywność, innowacyjność w szkole
V. Metody rozwijające kreatywność, innowacyjność, samodzielność uczniów
VI. Szkoły twórcze
VII. Propozycje metodyczne

Wystawę, prezentowaną w holu na I piętrze biblioteki, można oglądać do końca lutego 2019 roku.

Ewa Lewicka
Anna Knajder-Sowa

Zapraszamy do galerii