Promocja książki "Fascynacje: o twórczości Zdzisława T. Łączkowskiego"

Dnia 23 maja 2013 r. o godz. 1700 miała miejsce promocja książki
"Fascynacje: o twórczości Zdzisława T. Łączkowskiego" pod redakcją Eligiusza Dymowskiego