Podsumowanie X Miejskiego Konkursu Literackiego

W dniu 23 maja 2013 r. w naszej czytelni odbyło się podsumowanie X Miejskiego Konkursu Literackiego o tematyce profilaktycznej pod hasłem „ Ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina” (Jan Paweł II) – Rodzina w oczach dziecka. Celem organizatorów było zwrócenie uwagi na wpływ środowiska rodzinnego, zachęcenie młodzieży do opisania właściwych relacji w rodzinie. W uroczystości wzięli udział wszyscy laureaci wraz z opiekunami. Zaproszonych gości powitała dyrektor PBW w Kielcach p. Urszula Salwa, a dziesięcioletnią historię Miejskiego Konkursu Literackiego przypomniała dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach p. Maria Kalita.
Wśród gości specjalnych były pomysłodawczynie i inicjatorki pierwszych edycji konkursu, panie Małgorzata Załucka i Aleksandra Zamojska oraz ksiądz dr Andrzej Kaleta – dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, a także przedstawiciele mediów lokalnych.
Podczas imprezy krótki program artystyczny zaprezentowali uczniowie z ZSOI nr 4 w Kielcach, następnie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień. Atrakcyjnym zakończeniem spotkania był okazały tort jubileuszowy, który poczęstowano wszystkich obecnych.