"Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000)" - wystawa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprasza na wystawę "Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000)” zorganizowaną w ramach obchodów Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Ekspozycja zawiera materiały dostępne w zbiorach biblioteki prezentujące sylwetkę pisarza: jego rodowód, okres nauki w Gimnazjum Męskim im. Mikołaja Reja w Kielcach (znajdujące się w budynku, w którym dzisiaj ma siedzibę biblioteka), czas studiów, jego losy wojenne i emigracyjne, twórczość, a także materiały dokumentujące pobyt autora w Kielcach w 1991 r., (m.in. wpis do księgi pamiątkowej, książki z autografem twórcy oraz oryginały korespondencji pomiędzy pisarzem a ówczesną dyrektor biblioteki). Wystawę uzupełniają opracowania twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz materiały metodyczne dla nauczycieli.
Wystawę można oglądać w holu na I piętrze do 30 sierpnia.

Marta Boszczyk

Zapraszamy do galerii

 

Prezentowane zdjęcia składały się na wystawę, przygotowaną przez Społeczny Komitet Obchodów 90. Rocznicy Urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz Muzeum Historii Kielc, pokazywaną w maju 2009 roku na Placu Artystów w Kielcach. Tworzyło ją 6 banerów przedstawiających powiększone zdjęcia pochodzące ze zbiorów dr Ireny Furnal ( UJK ) i redaktora, Jerzego Daniela, oraz plansza zawierająca program obchodów. Zdjęcia 1, 3 i 2 zostały wykonane przez Irenę Furnal w czasie pobytu Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach w czerwcu 1997 r.Na pierwszym, pokazującym pisarza idącego parkową alejką, została umieszczona prezentująca go nota, na trzecim, przedstawiającym autora „Innego Świata” wraz z żoną, Lidią Croce-Herling, w parku przy pomniku Staszica, widnieją słowa o znaczeniu języka ojczystego dla pisarza emigracyjnego. Zdjęcie czwarte w kolejności przedstawia Herlinga-Grudzińskiego z okresu nauki w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Drugie zostało zrobione na podwórku jego rodzinnego domu, stojącego przy ul. Sienkiewicza 52. Ostatnie wykonał Jerzy Daniel w czasie Międzynarodowych Targów Książki odbywających się w Warszawie w maju 2000 roku.

Magdalena Helis-Rzepka,
współautorka wystawy prezentowanej na Placu Artystów w Kielcach, w maju 2009 roku.

Zapraszamy do galerii