Rok Janusza Korczaka - sprawozdanie

W 2012r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zorganizowała szereg imprez związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka. Wielu z nim patronował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator i Honorowy Komitet Obchodów Roku Janusza Korczaka.

W każdej z 13-stu placówek PBW zorganizowano wystawy, przybliżające czytelnikom sylwetkę Janusza Korczaka jako lekarza, pisarza oraz działacza społecznego.Wystawy prezentowały twórczość pedagoga, materiały poświęcone jego życiu i działalności, często ozdabiane były pracami plastycznymi dzieci, zdjęciami. Oprócz książek i artykułów z czasopism prezentowano materiały audiowizualne.

W Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Włoszczowie przeprowadzono szereg lekcji dla uczniów wszystkich szczebli nauczania poświęconych Januszowi Korczakowi. Lekcjom towarzyszyło oglądanie fragmentów filmów, słuchanie audiobooków z prozą J.Korczaka. Filia w Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie przygotowała prezentacje multimedialne poświęcone życiu i twórczości pedagoga, które rozesłane zostały do szkół celem wykorzystania ich na zajęciach dydaktycznych z uczniami.

Filia w Jędrzejowie zorganizowała na łamach lokalnej gazety konkurs plastyczny  „Portret Janusza Korczaka – przyjaciela dzieci” przeznaczony dla uczniów klas I-III. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w placówce PBW.

W filii PBW w Staszowie został ogłoszony konkurs na hasła promujące Prawa Dziecka, połączony z konkursem plastycznym przedstawiającym postać Janusza Korczaka. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III. Rozdanie nagród połączone było z występami artystycznymi dzieci ze szkoły podstawowej oraz przedstawieniem widowiska teatralnego „Król Maciuś I”.

31 maja w siedzibie PBW w Kielcach zorganizowano imprezę pt. „Spotkanie z Korczakiem”  w trakcie której przedstawiono prezentację o życiu i działalności Janusza Korczaka, czytano jego utwory, inscenizowano fragmenty prozy, obejrzano film „Król Macius Pierwszy”. W imprezie wzięli udział uczniowie kieleckich szkół podstawowych i średnich oraz harcerze.

31 maja filia PBW w Ostrowcu Świętokrzyskim współorganizowała wraz z Wyższą Szkołą  Biznesu i Przedsiębiorczości konferencję naukową  pt. „Dzieci to przyszli ludzie - godność dziecka w pedagogice korczakowskiej”Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator oraz Starosta Powiatu Ostrowieckiego. Celem konferencji było podkreślenie godności dziecka jako ważnego aspektu w jego rozwoju, zaakcentowanie praw dziecka oraz zaznaczenie miejsca dziecka we współczesnym społeczeństwie. Konferencje zaszczyciła swoją obecnością m.in. Anna Maria Wesołowska, która wygłosiła dwa wykłady.

1 czerwca w Jędrzejowie PBW wraz ze Świętokrzyskim Honorowym Komitetem Obchodów Roku Janusza Korczaka zorganizowała „Marsz ku czci Janusza Korczaka”. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyski Kurator. Impreza zgromadziła ok. 300 uczniów szkół średnich oraz ważne osobistości władz powiatu i województwa. Czytano fragmenty prozy Janusza Korczaka oraz wspomnienia jego znajomych, uczniowie przygotowali występy artystyczne.

25 września w filii PBW w Staszowie odbyło się spotkanie z Dominikiem Borowskimdoktorantem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Filologii Polskiej. Spotkanie odbyło się w Staszowskim Ośrodku Kultury. Celem prelekcji było propagowanie idei i myśli Starego Doktora. Uczestnikami wykładu była młodzież klas IV-VI szkół podstawowych.

Filia w Staszowie przygotowała obszerną bibliografię podmiotowo – przedmiotową „Janusz Korczak” liczącą 1124 pozycji, obejmującą materiał za lata 1979 – 2011. Bibliografia została wydana w wersji książkowej. Filie PBW w Busku Zdroju, Jędrzejowie, Starachowicach oraz w Kielcach przygotowały zestawienia bibliograficzne o Januszu Korczaku, które zostały rozesłane do szkół.