Obchody Światowego Dnia Poezji - spotkanie z prof. Januszem Detką - relacja

W ramach obchodów Światowego Dnia Poezji w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na wstępie uczniowie z Liceum Szkół Sióstr Nazaretanek im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach zaprezentowali interpretacje utworów poety. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. Janusza Detki nt. "Poeta czasu katastrofy. O wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego". Wystąpienie stanowiło omówienie twórczości poety poprzez pryzmat jego doświadczeń życiowych. Wskazywało najważniejsze cechy poezji Baczyńskiego, poruszane tematy, a także wzorce, którymi inspirował się twórca. Spotkaniu towarzyszyła wystawa planszowa poświęcona życiu i twórczości poety wraz z ekspozycją materiałów bibliotecznych  znajdujących się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach dotyczących Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego poezji.

Zapraszamy do galerii