Pytanie konkursowe nr 1 z dn. 3.04.2019 r.

Proszę podać adres pod jakim mieszkał w Kielcach Gustaw Herlig-Grudziński.