Konkurs na temat życia i twórczości G. Herlinga-Grudzińskiego - odpowiedź na pytanie konkursowe nr 1 z dn. 3.04.2019 r.

Herling-Grudziński podczas nauki w Gimnazjum wynajmował pokój w kamienicy na ulicy Sienkiewicza 52.

Prawidłowej odpowiedzi udzieliła Pani Monika Czerwińska-Babiarz.

Serdecznie gratulujemy!