"Gustaw Heling-Grudziński wśród Żeromszczaków"

Wieczór wspomnień związanych z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim przygotowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach "Żeromszczacy" we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką - panią Martą Boszczyk i panem Łukaszem Kwietniem - odbył się 25.04.2019 r. w budynku PBW przy ul. Jana Pawła II, czyli w budynku, w którym w latach 30. mieściło się Gimnazjum im. S. Żeromskiego, szkoła do której pisarz uczęszczał. Spotkanie rozpoczęła prezentacja wystaw przygotowanych w Roku Herlinga-Grudzińskiego przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz prezentacja prac uczniów z Zespołu Państwowych  Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego wyróżnionych w przeprowadzonym w „Plastyku” konkursie. Zaprezentował je juror konkursu, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Andrzej Dąbrowski.

Opowieści o spotkaniach uczniów i absolwentów szkoły z Herlingiem-Grudzińskim zainaugurował dziewięcioletni Krzyś Gołąb, odczytując fragment szkolnych wspomnień swojego pradziadka Franciszka Zyguły, z którym przyjaźnił się przyszły pisarz Herling-Grudziński. Pani Anna Niedzielska, córka F. Zyguły przywołała kolejne wspomnienia ojca i opowiedziała o poruszającym spotkaniu kolegów po latach w 1991 roku. Unaoczniło je nagranie fragmentu prowadzonej przez nich wówczas rozmowy. 

Przywołane zostały anegdoty: z czasów szkolnych (ucznia Romana Kuleszyńskiego, matematyka Jana Strasza),  z czasu  malowania dla Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego portretu pisarza
(ówczesnego kierownika Muzeum i kustosz Muzeum Narodowego, Anny Myślińskiej ) oraz  wspomnienia: Macieja Ziętary, redaktora podwójnego numeru szkolnego pisma „Notabene” z 1989 roku, który w całości był poświęcony Grudzińskiemu i Anny Myślińskiej o pierwszej  w życiu pisarza wizycie w Pałacu Biskupim.

Zaprezentowano fragment radiowego reportażu Miry Bieleckiej relacjonującego moment nadania twórcy w maju 1991 r. honorowego obywatelstwa Kielc, zadedykowanego przez niego Żeromskiemu. Ten wątek rozwinął prof. Stanisław Żak wskazując na pokrewieństwa postawy życiowej Grudzińskiego i Żeromskiego.

Nauczyciel liceum, Barbara Kozubska, zrelacjonowała spotkanie pisarza z uczniami szkoły odbywające się w czerwcu 1997 r. w obecnej siedzibie przy ul. Ściegiennego. Z kolei Lilla Winiarska-Mancini, sekretarz Stowarzyszenia „Żeromszczaków” i polonistka, barwnie opisała swoje podróże do Dragonei związane z przygotowywaną w latach 90. pracą magisterską (drugą w Polsce dotyczącą Grudzińskiego).

Prof. Adam Massalski, opowiedział o spacerze, jaki odbył po Kielcach w towarzystwie pisarza i jego żony. Okazało się, co ujawniła znawczyni twórczości i znajoma pisarza, dr Irena Furnal, Grudziński przychylniej zaczął wtedy patrzeć na miasto, a nie tylko na Kielecczyznę.

Wspomnienia absolwentów zostały wzbogacone o powiązaną z nimi prezentację archiwalnych zdjęć i materiałów przygotowaną specjalnie na to wydarzenie.

Spotkanie prowadziła Magdalena Helis-Rzepka, żeromszczanka i nauczyciel liceum.

Relację z przebiegu wieczoru można znaleźć  na stronie  Radia Kielce:  Gustaw Herling-Grudziński we wspomnieniach przyjaciół, http://www.radio.kielce.pl/pl/post-85052  oraz TVP 3: https://kielce.tvp.pl/42372554/pamieci-wybitnego-pisarza-kielczanie-uczcza-rok-gustawa-herlingagrudzinskiego

Zapraszamy do galerii