Pytanie konkursowe nr 3 z dn. 15.05.2019 r.

Proszę podać za co G. Herling-Grudziński otrzymał Order Virtuti Militari.