Pomóżmy bezdomnym zwierzętom

2 listopada 2012 r. przekazaliśmy, już po raz drugi, dary dla bezdomnych zwierząt w schronisku Dyminach. W wyniku zbiórki zorganizowanej . w naszej bibliotece w dniach 1-31 października br., uzyskaliśmy kilkadziesiąt kilogramów suchej karmy oraz koce, pledy, poduszki itp. potrzebne na legowiska dla zwierzaków.
W akcję zbiórki bardzo aktywnie włączyli się pracownicy i użytkownicy naszej biblioteki. Do pomocy podopiecznym schroniska zachęcała wystawa poświęconą bezdomnym zwierzętom, min. zdjęcia psów, które czekają w Dyminach na nowy dom.
Schroniska dla bezdomnych zwierząt potrzebują wsparcia nas wszystkich, szczególnie teraz przed okresem zimowym.