Spotkanie z dziećmi

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w Czytelni PBW w dniu 8 listopada 2012r. odbyło się spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach. Uczniowie zaśpiewali piosenki o jesieni pod kierownictwem wychowawczyni Pani Agnieszki Winiarskiej. Następnie Pani Katarzyna Binkowska poprowadziła zajęcia dydaktyczno – wychowawcze na temat : „Bajka w profilaktyce zagrożeń – Wilk i 7 koźlątek, czyli nie otwieraj drzwi obcym”. Zajęcia miały na celu uczulić dzieci na czyhające zagrożenia ze strony osób nieznajomych .