Repozytorium zbiorów PBW

Szanowni Czytelnicy
Zapraszamy do korzystania z naszego REPOZYTORIUM
Zawiera ono wersje elektroniczne wybranych dokumentów historycznych i współczesnych (książek i czasopism). Z treścią publikacji zapoznać się można w siedzibie PBW, na stanowiskach komputerowych w działach: ICIM, Informatorium, Czytelnia. Zasób ten będzie systematycznie uzupełniany.