Spacer "Kieleckimi śladami pisarza Gustaw Herlinga-Grudzińskiego"

Spacer w kierunku przedwojennych Kielc i miejsc związanych z młodością  Gustawa Herlinga-Grudzińskiego poprowadziła 1 czerwca 2016 roku dr Irena Furnal.  Trasa obejmowała przestrzeń, po której poruszał się przyszły pisarz. Jednym z przystanków na trasie zwiedzania była szkoła, w której się uczył - Gimnazjum i Liceum im. S. Żeromskiego - dzisiejsza siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. W czytelni Biblioteki uczestnicy spaceru wysłuchali informacji dr Ireny Furnal dotyczących życia szkolnego Herlinga-Grudzińskiego, jego nauczycieli i kolegów. Na pamiątkę wszyscy otrzymali od bibliotekarzy rocznicową zakładkę do książek związaną z Rokiem Pisarza. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Absolwentów Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach "Żeromszczacy". 

Magdalena Helis-Rzepka