Uroczystość w Pawłowicach

Dnia 19 pażdziernika 2012 w Szkole Podstawowej w Pawłowicach koło Sędziszowa, odbyło się spotkanie absolwentów i sympatyków Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Oddział Regionalny w Kielcach, z okazji 110 rocznicy urodzin Waldemara Babinicza – pisarza, pedagoga, społecznika - legendarnego twórcy Uniwersytetów Ludowych na Kielecczyźnie:
w Pawłowicach i Rożnicy.
Gros uczestników spotkania stanowili absolwenci Uniwersytetu Ludowego, ludzie znani i zasłużeni, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali wpływ Waldemara Babinicza („Chrzestnego”, jak go wszyscy nazywali) i jego szkoły na własne życiowe wybory i… sukcesy. Bo to głównie ludzie sukcesu. Pobyt na Uniwersytecie Ludowym określają jako „drogowskaz na życie”.
Głos zabrali m. in.: Bogusław Pasternak – poeta, regionalista, współzałożyciel grupy poetyckiej „Ponidzie”, przedstawiciel Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Antoni Dąbrowski - pisarz, poeta, animator kultury, prezes Fundacji Regionalnej „Radostowa”, redaktor naczelny miesięcznika „Radostowa”, Jerzy Brzeski - prezes Zarządu Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Kielcach, Henryk Piotrowski – zasłużony organizator i budowniczy szkolnictwa zawodowego w Kielcach i województwie.
W spotkaniu uczestniczył i głos zabrał gospodarz Miasta i Gminy Sędziszów – Burmistrz Wacław Szarek, podkreślając konieczność przekazywania młodym pokoleniom informacji o tym, co się na tym terenie wydarzyło i wartości, którym hołdują wychowankowie W. Babinicza.
Uroczystość odbyła się w gościnnych murach zabytkowego pałacu rodziny Chwalibogów, w których działał zaraz po wojnie Uniwersytet. Troskliwą gospodynią obiektu jest pani Elżbieta Kręcka, dyrektor szkoły
Kulminacyjnym punktem spotkania była chwila ciszy i złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Waldemara Babinicza, wmurowaną w holu budynku.
W spotkaniu uczestniczyła trzyosobowa delegacja naszej biblioteki, na czele z p. Dyrektor Urszulą Salwą, na zaproszenie zaprzyjaźnionego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Miłym akcentem było podziękowanie i uhonorowanie Dyrekcji PBW dyplomem „za promocję wydawnictw regionalnych i dziedzictwa kulturowego regionu” przez Antoniego Dąbrowskiego, w imieniu Fundacji Kultury Regionalnej „Radostowa”.
Biblioteka chętnie promuje poczynania ludzi regionu, szczególnie tych związanych z edukacją i jest otwarta na szeroko pojętą współpracę.
Udział bibliotekarzy w spotkaniu jest na to dowodem.