XVI Miejski Konkurs Literacki

"On jeden cieszy się, że mnie widzi,
on jeden się mnie nie wstydzi.
Podstawia pyszczek, plącze się wokół nóg,
pewnie pocieszyłby mnie gdyby mógł"

Natalia Czekaj  Klasa 8, SP nr 32     

W dniu 6 czerwca w Czytelni PBW w Kielcach odbyło się podsumowanie XVI Miejskiego Konkursu Literackiego o tematyce profilaktycznej zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 11 we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. Konkurs adresowany był do uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów.  
Tegorocznemu konkursowi przyświecały słowa dziewiętnastowiecznej angielskiej pisarki George Elliot „Zwierzęta są najlepszymi przyjaciółmi. Nie zadają pytań, nie krytykują”.
Celem organizatorów było zwrócenie uwagi na psychoterapeutyczne korzyści płynące z kontaktu ze zwierzętami, uświadomienie roli zwierząt w terapii osób niepełnosprawnych, podkreślenie dobroczynnego wpływu zwierząt na psychikę i zachowanie ludzi.
Z nadesłanych na konkurs prac wynika, że wielką zaletą posiadania czworonożnych przyjaciół, jest poprawa jakości naszego życia. Zwierzęta pomagają przetrwać niejeden kryzys, zawsze możemy liczyć na ich bliskość, nie robią nam wyrzutów i z całą pewnością o nic nas nie obwiniają. Kochają nas i akceptują takimi, jacy jesteśmy.
Na konkurs wpłynęły 62 prace, w tym 19 w kategorii poezja i 43 w kategorii proza. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane w biuletynie wydanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką  w Kielcach. 
Wśród uczestników ze szkół podstawowych klas 4-6, pierwsze miejsce w kategorii proza zdobyła Urszula Stefanowska ( SP 33), w kategorii poezja Maria Jankowska (SP 25).  Wśród uczestników klas 7-8 i klasy 3 gimnazjum,  pierwsze miejsce  w kategorii proza zajęła Maja Niedbalska (SP 25), w kategorii poezja Jakub Mamej (SP 15).
Laureatom konkursu dyplomy i nagrody  wręczały - Pani Dorota Szpaderska - dyr. SPI nr 11 w Kielcach i Pani Urszula Salwa - dyr. PBW w Kielcach. Podziękowania
i dyplomy otrzymali również nauczyciele - opiekunowie nagrodzonych uczestników konkursu. Fundatorami nagród byli pan Andrzej Pruś Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pan Leszek Wnętrzak p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, i Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
Finał konkursu uświetnił wystąp słowno-muzyczny uczniów SPI nr 11.

Małgorzata Laliczyńska

Zapraszamy do galerii