Spotkanie z lekarzem, poetą, humorystą dr. Janem Lechickim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 
zaprasza na spotkanie 
z lekarzem, poetą, humorystą

dr. Janem Lechickim

W programie m.in.:

wykład na temat chorób Stefana Żeromskiego
oraz krótki występ satyryczny prelegenta.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2012 r. o godzinie 12:00
w czytelni PBW przy ul. Jana Pawła II 5.