Obchody roku Janusza Korczaka w Jędrzejowie

Dnia 1 czerwca 2012 r. odbyła się zaplanowana wcześniej impreza, na którą zapraszał ŚWIĘTOKRZYSKI HONOROWY KOMITET OBCHODÓW ROKU JANUSZA KORCZAKA. Niestety z powodu złej pogody organizatorzy tj. : STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE, PEDAOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KIELCACH, I LICEUM OGLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. REJA W JĘDRZEJOWIE oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Gen. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” w JĘDRZEJOWIE zdecydowali o zmianie programu imprezy. Zaniechano przemarszu młodzieży po ulicach Jędrzejowa. Pozostałe punkty programu, a mianowicie czytanie fragmentów tekstów J. Korczaka oraz wspomnień Jego znajomych , a także występy artystyczne uczennic z Gimnazjum im. J. Korczaka w Boleścicach przebiegały prawidłowo. Patronat honorowy : MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY.
Wśród zaproszonych gości, którzy wyrazili chęć czytania byli : MIROSŁAW PAWLAK – poseł na Sejm; PIOTR MACIEJ PRZYPKOWSKI – dyr. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie; SŁAWOMIR SĘDYBYŁ – Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie; MARCIN PISZCZEK – Burmistrz Jędrzejowa; EWA FORTUNKA – wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty; STANISŁAW NAWROT – Naczelnik Wydziału Edukacji; MAREK ZYGAN – dyrektor I LO; WOJCIECH ZWIERZCHOWSKI – członek Zarządu Powiatu. Czytali też bibliotekarze : URSZULA SALWA – dyr. PBW w Kielcach oraz BOŻENA PIĄTEK – kierownik Filii w Jędrzejowie , którzy dokonali wyboru tekstów do czytania.
Całość imprezy, która miała miejsce w I LO poprowadziła P. Urszula Salwa. Uczestniczyli w niej (poza zaproszonymi gośćmi) nauczyciele i uczniowie tejże szkoły, uczniowie z Gimnazjum Nr 1w Jędrzejowie, którzy pod kierunkiem bibliotekarza p. EWY MAŁECKIEJ-JÓŹWIK przygotowali transparenty z hasłami J. Korczaka oraz uczniowie z Gimnazjum w Boleścicach.
Na zakończenie wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali słodycze od Starosty Jędrzejowskiego, a goście wpisali się do KRONIKI naszej biblioteki.