Narodowe Czytanie 2019 - spotkania wyjazdowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach od kilku lat aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Akcja, która służy popularyzacji wybitnych utworów należących do kanonu naszej literatury, w tym roku poświęcona była polskim nowelom. Bibliotekarze z PBW w dniach 11 i 12 września uczestniczyli w Narodowym Czytaniu w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe oraz w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach. Fragmenty nowel Dobra pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bolesława Prusa oraz Sachem Henryka Sienkiewicza czytali uczniowie, natomiast pracownicy naszej biblioteki przygotowali prezentacje multimedialne oraz wystawki poświęcone nowelom i ich twórcom. Dziękujemy dyrekcji oraz nauczycielom z w/w szkół za wspólne zorganizowanie wydarzeń, które pozwoliły ponownie odkryć piękno i aktualność polskich nowel.

Anna Knajder‑Sowa
Autorzy zdjęć: Ewa Lewicka, Anna Knajder-Sowa

Zapraszamy do galerii