IX Miejski Konkurs Literacki

24 maja b.r. o godz. 10.00 w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbędzie się podsumowanie IX Miejskiego Konkursu Literackiego o tematyce profilaktycznej „Otwórzmy serca na słabszy świat – dlaczego warto pomagać?”
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Kielcach we współpracy z: Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach.
Celem organizatorów było przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, uwrażliwienie na przeżycia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, propagowanie postaw opartych na chęci niesienia pomocy potrzebującym. Forma literacka zachęca uczniów do rozwijania talentów artystycznych, do odkrywania wartości literatury pięknej, do czytania książek.