80 lat temu wybuchła wojna - wystawa, spotkanie historyczne 

W roku 2019 przypadła 80.rocznica wybuchu II wojny światowej. W kraju i w całej Europie w dniu 1 IX odbyły się uroczystości związane z tym wydarzeniem, Również Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach włączyła się do uczczenia się tej rocznicy organizując wystawę historyczną pod hasłem „80 lat temu wybuchła wojna”. Będzie ona eksponowana na korytarzu Czytelni od 7 X do 15 XI 2019 r. Do jej wykonania wykorzystano materiały znajdujące się w bibliotece, wypożyczone z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historii Kielc oraz od osób prywatnych (militaria, czasopisma). Oficjalne otwarcie wystawy nastąpiło 7 X 2019 r. o godzinie 11 w Czytelni PBW. Swoją obecność zaakcentowali: Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pani Jadwiga Zielińska, poseł Sylwester Chruszcz .Po przywitaniu obecnych na sali przez panią dyrektor PBW Urszulę Salwę zaproszony historyk dr Tomasz Domański z  Kieleckiej Delegatury IPN zaprezentował wykład pt. „Wrzesień 1939 r. na Kielecczyźnie”. Zapoznał on słuchaczy z nieznanymi wydarzeniami historycznymi dotyczącymi walk z Niemcami na terenie Kielc i ziemi kieleckiej, oraz represjami stosowanymi przez najeźdźców wobec ludności cywilnej i żołnierzy polskich wziętych do niewoli. Po zakończeniu wykładu prelegent odpowiadał na zadawane pytania z sali. Później nastąpiła prezentacja umundurowania i uzbrojenia żołnierzy polskich. Przedstawiła ją Grupa Rekonstrukcji Historycznych ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, która istnieje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego i zrzesza uczącą się w nim młodzież. Prezesem stowarzyszenia jest nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie pan Zbigniew Kowalski. W otwarciu wystawy wzięli udział pracownicy PBW we Kielcach, osoby zainteresowane tematyką, oraz uczniowie klas pierwszych tworzących grupę rekonstrukcyjną.

Robert Wiśniewski

Zapraszamy do galerii