Olga Tokarczuk - Literacka Nagroda Nobla 2018

W zawiązku z przyznaniem Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018 Oldze Tokarczuk, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach przygotowała wystawę, zawierającą informacje o życiu pisarki i jej twórczości. Ekspozycję można oglądać w holu na I piętrze.
Ponadto Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach prezentuje zestawienie bibliograficzne: Olga Tokarczuk - wybór publikacji ze zbiorów PBW w Kielcach, zawierające materiały dostępne w zbiorach biblioteki wraz z filiami. Spis został podzielony na działy: twórczość (publikacje książkowe, publikacje w czasopismach, teksty paraliterackie), rozmowy i wypowiedzi, opracowania twórczości oraz adaptacje filmowe.

Katarzyna Garbuzik