Czytanie 2019 w PBW

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 20 maja 2019 r. minęła 100. rocznica urodzin tego wybitnego pisarza.

Biblioteka Pedagogiczna wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach zorganizowały wspólne czytanie Innego świata. Spotkanie rozpoczęto prezentacją multimedialną na temat życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z krótką prelekcją wygłoszoną przez nasze bibliotekarki - Iwonę Sroczyńską i Magdalenę Mularczyk. Czytanie rozpoczęła p. dyrektor Urszula Salwa fragmentem wspomnień pisarza, następnie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Kielcach p. Małgorzata Pawłowska przeczytała pierwszy fragment Innego świata. Lekturę czytali m.in.: p. Wiesława Kołbuc-Kupisz, rodzice oraz uczniowie klasy siódmej. Kolejna część spotkania dotyczyła czytania fragmentów wspomnień Gustawa Herlinga Grudzińskiego, nagranych i opracowanych przez Zdzisława Kudelskiego. Wspomnienia pt. Chłopiec z Kielecczyzny wydano w Plus Minus, Rzeczpospolita 27 lipca 2002 roku. Fragmenty te zaczerpnięto ze strony internetowej Kanadyjskiej Fundacji Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu a przeczytały je: Dorota Parkita, Elżbieta Woźniczka, Iwona Sroczyńska i Magdalena Mularczyk. Zapraszamy do naszej Galerii zdjęć ze spotkania.

Dorota Parkita

Zapraszamy do galerii