Zaproszenie na konferencję

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprasza w dniu 29 marca 2012 r. o godz. 10.30 na konferencję pt. Edukacyjna działalność bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

W programie konferencji adresowanej do nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i bibliotek, studentów bibliotekoznawstwa oraz kardy oświatowej znajdzie się:

• Wykład: Biblioteki pedagogiczne w społeczeństwie wiedzy (dr Grażyna Gulińska ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 30 min)
• Prelekcja: Edukacyjna rola bibliotek pedagogicznych (dr Aleksandra Lubczyńska, Edyta Grabowska; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – 20 min)
• Prezentacja projektu: Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece (Kacper Nowacki; Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – 30 min)

Konferencja odbędzie się na XVII Targach Edukacyjnych. Targi Kielce S.A., 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1. Sala CK2