"Książka uczy bawiąc - i Ty możesz być jej twórcą"

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka serdecznie zaprasza do udziału w konkursie "Książka uczy bawiąc - i Ty możesz być jej twórcą", który adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych klas III i IV powiatu kieleckiego. Naszym celem jest zachęcenie dzieci do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej oraz pobudzanie wyobraźni.
Ponadto przygotowano PREZENTACJĘ mającą na celu przybliżyć zagadnienia związane z książką.
Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM i zachęcamy do podjęcia próby samodzielnego stworzenia książki.